Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64539

Sist oppdatert: 2016-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 20 (2015-2016), Innst. 277 S (2015-2016)

Beskrivelse: Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7282 19. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)