Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64534

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 57 L (2015-2016), Innst. 235 L (2015-2016), Lovvedtak 59 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7240 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7241 10. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)