Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 64533

Sist oppdatert: 2016-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 S (2015-2016), Innst. 214 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7050 5. apr 2016 romertallene I, II og III. Ja 95% (89/94) 5% (5/94) 44% (75/169)