Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64525

Sist oppdatert: 2017-02-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 158 L (2015-2016), Innst. 192 L (2016-2017), Lovvedtak 57 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8576 23. feb 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp og SV. Nei 12% (11/94) 88% (83/94) 44% (75/169)
8577 23. feb 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 44% (41/94) 56% (53/94) 44% (75/169)
8578 23. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8579 23. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)