Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64518

Sist oppdatert: 2016-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 37 (2015-2016), Innst. 90 S (2016-2017)

Beskrivelse: Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8038 29. nov 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 48% (50/104) 52% (54/104) 38% (65/169)
8039 29. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)