Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64515

Sist oppdatert: 2017-02-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 149 L (2015-2016), Innst. 181 L (2016-2017), Lovvedtak 56 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8567 23. feb 2017 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av H og FrP. Nei 48% (44/92) 52% (48/92) 46% (77/169)
8568 23. feb 2017 Forslag nr. 5 på vegne av A, KrF, Sp, V, SV, MDG. Ja 54% (51/94) 46% (43/94) 44% (75/169)
8569 23. feb 2017 § 21-7 første ledd og § 21-7 nytt femte ledd Ja 90% (83/92) 10% (9/92) 46% (77/169)
8570 23. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8571 23. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)