Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64513

Sist oppdatert: 2016-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 L (2015-2016), Innst. 402 L (2015-2016), Lovvedtak 107 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7686 10. jun 2016 Forslag nr. 5 på vegne av SV. Nei 3% (3/102) 97% (99/102) 40% (67/169)
7687 10. jun 2016 Forslag nr. 3 på vegne av KrF. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
7688 10. jun 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av H, MDG og V. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
7689 10. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7690 10. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7691 10. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)