Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64509

Sist oppdatert: 2016-10-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 18 (2015-2016), Innst. 26 S (2016-2017)

Beskrivelse: Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7919 20. okt 2016 Forslag nr. 8 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
7920 20. okt 2016 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av KrF, MDG, SV og V. Nei 15% (15/100) 85% (85/100) 41% (69/169)
7921 20. okt 2016 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av A, MDG og SV. Nei 35% (35/100) 65% (65/100) 41% (69/169)
7922 20. okt 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
7923 20. okt 2016 Romertall 6. Nei 44% (44/100) 56% (56/100) 41% (69/169)
7924 20. okt 2016 Romertall 5. Nei 46% (46/100) 54% (54/100) 41% (69/169)
7925 20. okt 2016 Romertall 4. Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
7926 20. okt 2016 Romertall 3. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
7927 20. okt 2016 Romertallene 1, 2 og 7. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)