Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64502

Sist oppdatert: 2016-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 L (2015-2016), Innst. 391 L (2015-2016), Lovvedtak 102 (2015-2016), Lovanmerkning 1 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7653 10. jun 2016 Forslag nr. 1 - 14 på vegne av FrP og H. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
7654 10. jun 2016 Forslag nr. 25 på vegne av SV og V. Ja 55% (56/101) 45% (45/101) 40% (68/169)
7655 10. jun 2016 Forslag nr. 24 og 26 på vegne av SV og V. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
7656 10. jun 2016 Forslag nr. 23 på vegne av KrF og V. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
7657 10. jun 2016 Forslag nr. 20 - 22 på vegne av KrF, SV og V. Nei 15% (15/102) 85% (87/102) 40% (67/169)
7658 10. jun 2016 Forslag nr. 19 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 18% (18/101) 82% (83/101) 40% (68/169)
7659 10. jun 2016 Forslag nr. 18 på vegne av A. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
7660 10. jun 2016 Forslag nr. 16 og 17 på vegne av A og Sp. Ja 85% (87/102) 15% (15/102) 40% (67/169)
7661 10. jun 2016 Forslag nr. 27 på vegne av A, Sp. Ja 85% (86/101) 15% (15/101) 40% (68/169)
7662 10. jun 2016 Forslag nr. 28 på vegne av A, Sp. Ja 88% (90/102) 12% (12/102) 40% (67/169)
7663 10. jun 2016 Stor bokstav A romertall I § 62 første ledd bokstav d og e § 62 nytt sjette ledd annet punktum § 62 syvende ledd § 66 Annet ledd bokstav a og b § 90 Første og annet ledd, samt fjerde til og med ellevte ledd. § 92 annet ledd fjerde punktum § 92 sjette ledd annet punktum § 92 nytt syvende ledd Ny § 94 a § 108 annet ledd bokstav a Stor bokstav A romertall II § 18 første og annet ledd Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
7664 10. jun 2016 Storbokstav A romertall I § 28 femte ledd § 32 nytt sjette ledd § 34 annet ledd § 51 nytt tredje og fjerde ledd § 62 bokstav f § 90 tredje ledd § 105 første ledd bokstav e § 106 første ledd bokstav g § 106 a, første ledd bokstav k Ja 85% (87/102) 15% (15/102) 40% (67/169)
7665 10. jun 2016 Stor bokstav A romertall I § 40 Annet ledd § 41 Fjerde ledd Ny § 41 a) Ja 59% (60/102) 41% (42/102) 40% (67/169)
7666 10. jun 2016 Stor bokstav A, resten av romertall I og II, samt romertall III Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7667 10. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7668 10. jun 2016 Stor bokstav B. I-VI, X, XII-XIV Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7669 10. jun 2016 Stor bokstav B VII Ja 97% (97/100) 3% (3/100) 41% (69/169)
7670 10. jun 2016 Stor bokstav B. VIII, IX, XV. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
7671 10. jun 2016 Stor bokstav B. XI Ja 91% (89/98) 9% (9/98) 42% (71/169)
7755 13. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, H, FrP, Sp, SV og MDG. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
7839 16. jun 2016 Lovanmerkning 1 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)