Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64500

Sist oppdatert: 2016-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 60 L (2015-2016), Innst. 258 L (2015-2016), Lovvedtak 63 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7251 12. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
7252 12. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)