Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64499

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 88 L (2015-2016), Innst. 334 L (2015-2016), Lovvedtak 88 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7550 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)
7551 8. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)