Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64497

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 58 L (2015-2016), Innst. 247 L (2015-2016), Lovvedtak 57 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7231 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7232 10. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7233 10. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 11% (11/104) 89% (93/104) 38% (65/169)