Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64493

Sist oppdatert: 2016-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 142 L (2015-2016), Innst. 101 L (2016-2017), Lovvedtak 26 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8229 9. des 2016 Forslag nr. 6 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 20% (20/98) 80% (78/98) 42% (71/169)
8230 9. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 46% (44/95) 54% (51/95) 44% (74/169)
8231 9. des 2016 Forslag nr. 1, 3 og 4 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
8232 9. des 2016 Forslag nr. 5 på vegne av A. Nei 45% (44/97) 55% (53/97) 43% (72/169)
8233 9. des 2016 Stor bokstav A, romertall I, §17 tredje ledd Ja 54% (52/97) 46% (45/97) 43% (72/169)
8234 9. des 2016 Stor bokstav A, romertall I, § 30 Ja 79% (76/96) 21% (20/96) 43% (73/169)
8235 9. des 2016 Forslag nr. 7 på vegne av V. Nei 30% (29/97) 70% (68/97) 43% (72/169)
8236 9. des 2016 Stor bokstav A, resten av romertall I samt romertall II Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
8237 9. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
8238 9. des 2016 Stor bokstav B. Ja 98% (91/93) 2% (2/93) 45% (76/169)