Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64484

Sist oppdatert: 2016-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 150 L (2015-2016), Innst. 56 L (2016-2017), Lovvedtak 8 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8019 22. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
8020 22. nov 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)