Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64482

Sist oppdatert: 2016-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 141 S (2015-2016), Innst. 418 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7841 17. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)