Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64481

Sist oppdatert: 2016-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 151 S (2015-2016), Innst. 62 S (2016-2017)

Beskrivelse: Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7948 15. nov 2016 Forslag nr. 19, 28 og 29 på vegne av V. Nei 4% (4/96) 96% (92/96) 43% (73/169)
7949 15. nov 2016 Forslag nr. 16 og 24 - 26 på vegne av V. Nei 5% (5/96) 95% (91/96) 43% (73/169)
7950 15. nov 2016 Forslag nr. 22, 27 og 31 på vegne av V. Nei 11% (11/98) 89% (87/98) 42% (71/169)
7951 15. nov 2016 Forslag nr. 17, 18, 20, 21, 23, 30 og 32 på vegne av V. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
7952 15. nov 2016 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 6% (6/97) 94% (91/97) 43% (72/169)
7953 15. nov 2016 Forslag nr. 12 på vegne av Sp. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
7954 15. nov 2016 Forslag nr. 15 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
7955 15. nov 2016 Forslag nr. 11 på vegne av Sp og V. Nei 11% (11/97) 89% (86/97) 43% (72/169)
7956 15. nov 2016 Forslag nr. 9 på vegne av Sp og V. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
7957 15. nov 2016 Forslag nr. 10 på vegne av Sp og V. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
7958 15. nov 2016 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av KrF og V. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
7959 15. nov 2016 Forslag nr. 8 på vegne av KrF og V. Nei 18% (18/98) 82% (80/98) 42% (71/169)
7960 15. nov 2016 Forslag nr. 4 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)
7961 15. nov 2016 Forslag nr. 3 og 5 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 18% (18/98) 82% (80/98) 42% (71/169)
7962 15. nov 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, Sp, SV og V. Nei 22% (22/98) 78% (76/98) 42% (71/169)
7963 15. nov 2016 Romertall I. Ja 79% (77/98) 21% (21/98) 42% (71/169)
7964 15. nov 2016 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
7965 15. nov 2016 Romertall III. Ja 88% (84/96) 13% (12/96) 43% (73/169)
7966 15. nov 2016 Romertall IV. Ja 88% (85/97) 12% (12/97) 43% (72/169)
7967 15. nov 2016 Romertall V. Ja 77% (75/97) 23% (22/97) 43% (72/169)
7968 15. nov 2016 Romertall VI. Ja 86% (84/98) 14% (14/98) 42% (71/169)
7969 15. nov 2016 Romertall VII. Ja 89% (85/96) 11% (11/96) 43% (73/169)
7970 15. nov 2016 Romertall VIII. Ja 82% (80/97) 18% (17/97) 43% (72/169)
7971 15. nov 2016 Romertall IX. Ja 89% (86/97) 11% (11/97) 43% (72/169)