Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64478

Sist oppdatert: 2016-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2015-2016), Innst. 326 S (2015-2016)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7434 3. jun 2016 Forslag nr. 16 på vegne av MDG. Nei 1% (1/96) 99% (95/96) 43% (73/169)
7435 3. jun 2016 Forslag nr. 12 - 15 på vegne av SV. Nei 4% (4/97) 96% (93/97) 43% (72/169)
7436 3. jun 2016 Forslag nr. 9 - 11 på vegne av SV og V. Nei 8% (8/97) 92% (89/97) 43% (72/169)
7437 3. jun 2016 Forslag nr. 8 på vegne av KrF og V. Nei 11% (11/97) 89% (86/97) 43% (72/169)
7438 3. jun 2016 Forslag nr. 7 på vegne av KrF, SV og V. Nei 14% (14/97) 86% (83/97) 43% (72/169)
7439 3. jun 2016 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av KrF, Sp og SV. Nei 16% (16/97) 84% (81/97) 43% (72/169)
7440 3. jun 2016 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av KrF, Sp, SV og V. Nei 21% (20/97) 79% (77/97) 43% (72/169)
7441 3. jun 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7442 3. jun 2016 Romertall IV . Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)