Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64477

Sist oppdatert: 2016-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 29 (2015-2016), Innst. 325 S (2015-2016)

Beskrivelse: Finansmarkedsmeldingen 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7444 3. jun 2016 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av SV. Nei 4% (4/96) 96% (92/96) 43% (73/169)
7445 3. jun 2016 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Sp og V. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
7446 3. jun 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og V. Nei 43% (41/96) 57% (55/96) 43% (73/169)
7447 3. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF, Sp og SV. Nei 48% (47/97) 52% (50/97) 43% (72/169)
7448 3. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)