Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64476

Sist oppdatert: 2016-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2015-2016), Innst. 324 S (2015-2016)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7449 3. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)