Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64465

Sist oppdatert: 2016-05-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2015-2016), Innst. 292 S (2015-2016)

Beskrivelse: Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7352 26. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)