Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64432

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 L (2015-2016), Innst. 358 L (2015-2016), Lovvedtak 97 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7614 9. jun 2016 Forslag nr. 5 på vegne av KrF. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
7615 9. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og SV. Nei 11% (11/97) 89% (86/97) 43% (72/169)
7617 9. jun 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (40/96) 58% (56/96) 43% (73/169)
7618 9. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF, Sp og SV. Nei 48% (46/96) 52% (50/96) 43% (73/169)
7619 9. jun 2016 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1 og forslag nr.6 fra SV Ja 97% (90/93) 3% (3/93) 45% (76/169)
7620 9. jun 2016 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1 og forslag nr.6 fra SV Nei 3% (3/93) 97% (90/93) 45% (76/169)
7621 9. jun 2016 Forslag nr. 7 på vegne av A, H, FrP, KrF, Sp, V og SV. (Gjelder Stor bokstav A, § 12 første og tredje ledd) Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7622 9. jun 2016 Resten av stor bokstav A. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7623 9. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7624 9. jun 2016 Stor bokstav B. Ja 53% (51/96) 47% (45/96) 43% (73/169)