Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64430

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 50 L (2015-2016), Innst. 234 L (2015-2016), Lovvedtak 58 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7236 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7237 10. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)