Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64429

Sist oppdatert: 2016-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 48 S (2015-2016), Innst. 201 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6952 15. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)