Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 64428

Sist oppdatert: 2016-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 S (2015-2016), Innst. 202 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6951 15. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)