Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64424

Sist oppdatert: 2016-02-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 147 S (2015-2016)

Beskrivelse: Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6860 4. feb 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)