Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64382

Sist oppdatert: 2016-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:41 LS (2015-2016), Innst. 183 L (2015-2016), Lovvedtak 51 (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7015 29. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
7016 29. mar 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)