Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64299

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 S (2015-2016), Innst. 222 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7238 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)