Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64283

Sist oppdatert: 2016-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2015-2016), Innst. 374 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7461 6. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)