Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64274

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:2 (2015-2016), Innst. 134 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11964 29. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 38% (63/166) 62% (103/166) 2% (3/169)
11965 29. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)