Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64253

Sist oppdatert: 2016-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:35 L (2015-2016), Innst. 239 L (2015-2016), Lovvedtak 55 (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Magne Rommetveit, Anna Ljunggren, Ruth Grung, Eirik Sivertsen, Marit Nybakk, Karianne O. Tung og Torstein Tvedt Solberg om lovhjemmel for lavutslippssoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7206 3. mai 2016 Stor bokstav A. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7207 3. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7208 3. mai 2016 Stor bokstav B. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)