Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 64250

Sist oppdatert: 2016-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 L (2015-2016), Innst. 209 L (2015-2016), Lovvedtak 50 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7009 29. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
7010 29. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 91% (94/103) 9% (9/103) 39% (66/169)
7011 29. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 96% (96/100) 4% (4/100) 41% (69/169)
7012 29. mar 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 97% (99/102) 3% (3/102) 40% (67/169)