Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64248

Sist oppdatert: 2016-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2015-2016), Innst. 294 S (2015-2016)

Beskrivelse: Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7288 23. mai 2016 Forslag nr. 26 og 27 på vegne av MDG. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
7289 23. mai 2016 Forslag nr. 10 - 22 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
7290 23. mai 2016 Forslag nr. 25 på vegne av Sp. Nei 6% (6/98) 94% (92/98) 42% (71/169)
7291 23. mai 2016 Forslag nr. 23 på vegne av KrF. Nei 6% (6/98) 94% (92/98) 42% (71/169)
7292 23. mai 2016 Forslag nr. 24 på vegne av KrF. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
7293 23. mai 2016 Forslag nr. 3 - 9 på vegne av V, SV og MDG. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
7294 23. mai 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, SV og MDG. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
7295 23. mai 2016 romertallene XI og XVI. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
7296 23. mai 2016 Romertall VI. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
7297 23. mai 2016 Romertall VIII. Ja 54% (52/97) 46% (45/97) 43% (72/169)
7298 23. mai 2016 romertallene I og XV. Ja 94% (91/97) 6% (6/97) 43% (72/169)
7299 23. mai 2016 romertallene II, III, IV, V, VII, IX, X, XII, XIII og XIV. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
7300 23. mai 2016 Romertall XVII. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)