Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64247

Sist oppdatert: 2016-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 L (2015-2016), Innst. 219 L (2015-2016), Lovvedtak 62 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7247 12. mai 2016 Alternativ votering mellom innstillingens romertall III Ny § 145 og forslag nr.1 fra SV Ja 90% (84/93) 10% (9/93) 45% (76/169)
7248 12. mai 2016 Alternativ votering mellom innstillingens romertall III Ny § 145 og forslag nr.1 fra SV Nei 10% (9/93) 90% (84/93) 45% (76/169)
7249 12. mai 2016 Innstillingens tilråding, romertallene I,II,IV, samt resten av romertall III. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
7250 12. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)