Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64202

Sist oppdatert: 2015-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 138 S (2015-2016)

Beskrivelse: Suppleringsvalg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6745 17. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 43% (73/171)