Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64201

Sist oppdatert: 2015-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 137 S (2015-2016), Dokument 9 (2015-2016)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6744 17. des 2015 romertallene I, II og III. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 43% (73/171)