Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64187

Sist oppdatert: 2016-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 L (2015-2016), Innst. 231 L (2015-2016), Lovvedtak 53 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7181 28. apr 2016 Stor bokstav A. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7182 28. apr 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
7183 28. apr 2016 Stor bokstav B. Ja 52% (54/104) 48% (50/104) 38% (65/169)