Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64144

Sist oppdatert: 2016-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:21 S (2015-2016), Innst. 233 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7184 28. apr 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV og V. Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
7185 28. apr 2016 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av SV og V. Nei 15% (16/104) 85% (88/104) 38% (65/169)
7186 28. apr 2016 Forslag nr. 5 på vegne av MDG. Nei 4% (4/104) 96% (100/104) 38% (65/169)
7187 28. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)