Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64143

Sist oppdatert: 2016-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:22 S (2015-2016), Innst. 221 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7058 12. apr 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
7059 12. apr 2016 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
7060 12. apr 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7061 12. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)