Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64142

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 4 L (2015-2016), Lovvedtak 31-42 (2015-2016)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6692 14. des 2015 Forslag nr. 5 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
6693 14. des 2015 Forslag nr. 4 på vegne av V. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
6694 14. des 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av V. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
6695 14. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
6696 14. des 2015 Stor bokstav A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K og L. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6697 14. des 2015 Lovenes overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)