Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64127

Sist oppdatert: 2016-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 13 (2015-2016), Innst. 167 S (2015-2016)

Beskrivelse: Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6938 14. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)