Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64126

Sist oppdatert: 2016-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 L (2015-2016), Innst. 166 L (2015-2016), Lovvedtak 47 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i vergemålsloven m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6936 14. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6937 14. mar 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)