Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64090

Sist oppdatert: 2015-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 34 S (2015-2016), Innst. 150 S (2015-2016)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6829 18. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
6799 18. des 2015 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)