Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64050

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2015-2016), kap. 926, 927, 928 og 3927, Innst. 84 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6711 14. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)