Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64048

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2015-2016), kap. 542, Innst. 133 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6702 14. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)