Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64046

Sist oppdatert: 2015-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 122 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6729 15. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)