Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 64045

Sist oppdatert: 2015-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2015-2016), kap. 480, Innst. 113 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6625 10. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)