Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64036

Sist oppdatert: 2016-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2015-2016), Innst. 212 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7051 5. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)