Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64035

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:4 (2015-2016), Innst. 245 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7335 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)