Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64026

Sist oppdatert: 2015-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 L (2015-2016), Innst. 115 L (2015-2016), Lovvedtak 29 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6653 11. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
6654 11. des 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 58% (57/98) 42% (41/98) 42% (71/169)