Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63964

Sist oppdatert: 2015-11-15 23:00:00

Status: Behandlet

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 L (2015-2016), Lovvedtak 5 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6406 16. nov 2015 Forslag nr. 2 fra KrF Ja 52% (55/105) 48% (50/105) 38% (64/169)
6407 16. nov 2015 Romertall I, § 32 første ledd, bokstav d) Ja 95% (96/101) 5% (5/101) 40% (68/169)
6408 16. nov 2015 Romertall I, § 76 annet ledd annet og tredje punktum Ja 90% (95/105) 10% (10/105) 38% (64/169)
6409 16. nov 2015 Resten av romertall I og romertall II Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
6410 16. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
6411 16. nov 2015 Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
6424 19. nov 2015 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Nei 15% (15/100) 85% (85/100) 41% (69/169)